Peter van Hooij

GNOSTICUS & DICHTER

Esoterische poëzie

Arnhem 2017

De spirituele dichter Peter van Hooij (1972) is een solitair esoterisch christen (gnosticus). Hij is niet verbonden aan een groep of instituut en hij is vrij van uiterlijke autoriteiten en beperkende dogma's. Peter werd katholiek opgevoed, maakte zich los van de kerk en verdiepte zich in het esoterische christendom. Hij praktiseert de christelijke meditatie (het centrerend gebed) en is geïnspireerd door de Nag Hammadi geschriften en de leer van de katharen. De christelijke gnostiek klinkt door in zijn dichtkunst. Het doel van Peter is om door middel van zijn gedichten mensen te troosten en te inspireren en antwoorden te geven op spirituele levensvragen. Zijn spirituele dichtkunst is een weerspiegeling van een innerlijk schouwen op de natuur, de mens en het leven. Peter schrijft zijn semantische poëzie (zowel met als zonder rijm) als een schilderij, met prachtige dubbele lagen, vanuit een kleurrijk palet van spirituele onderwerpen en ervaringen. Zijn gedichten nodigen uit tot contemplatie en meditatie. Meer gedichten volgen binnenkort.

Bij het plaatsen van een tekst op social media altijd de auteur Peter van Hooij eronder vermelden (auteurswet 1912). Je kunt ook de URL link (het volledige webadres) van de betreffende webpagina kopiëren en op je social media plaatsen. Tevens kan je een link plaatsen naar zijn volledige website.

Website: www.petervanhooij.nl

Email: petervanhooij@live.nl